» Aöf Maliyet muhasebesi yazılı sınav soruları

Yayınlanma Zamanı: 2009-04-20 09:07:00Sponsorlu Bağlantılar

Maliyet Muhasebesi 2007 Arasınav Soruları
1) --------------/---------------
Direkt İşçilik Giderleri
Genel Üretim Giderleri
İlgili Hesaplar
------------/--------------------
Yukarıdaki yevmiye kaydı hangi işleme aittir?
Yanıt: Kullanılan işçiliklerin kaydı
2) Aşağıdakilerden hangisi yönetilebilen sabit maliyetlerden biridir?
Yanıt: Reklam gideri
3) --------------/---------------
Genel Üretim Giderleri
Maliyet Gideri Karşılığı
------------/--------------------
Yukarıdaki yevmiye kaydı hangi işleme aittir?
Yanıt: Tahmini giderlerin kaydı
4) Sel baskını nedeniyle boşa geçen zamana ilşkin işçilikler hangi hesaba kaydedilir?
Yanıt: Çalışmayan kısım gider ve zararlar hesabının borcuna
5) Mobilya üretimi yapan bir işletmede 100 YTL’lik sunta üretime gönderilmiştir. 7/A seçenegine göre yapılacak kayıtta hangi hesaba borç kaydedilir?
Yanıt: Direkt ilkmadde ve malzeme giderleri hesabının borcuna
6) Dönemin üretim maliyetleri : 3.000
DBYM stokları : 1.000
Dönembaşı mamul stokları : 800
DSYM stokları : 500
Dönemsonu mamul stokları : 300
Satılabilir mamullerin maliyeti nedir?
Yanıt: 3.300
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2007 Arasınav

7) Üretim maliyetlerinin gidere dönüştüğü nokta hangisidir?
Yanıt: Mamullerin satılması
Stok değerlemesi gözönünde bulundurulduğunda üretime gönderilen malzeme maliyetinin düşük dönemsonu stok maliyetinin yüksek olduğu yöntem hangisidir?
Yanıt: İlk giren ilç çıkar
9) Aşağıdakilerden hangisi karma maliyetlerin sabit ve değişken kısımına ayrılmasında kullanılan yöntemlerden biri değildir?
A) En düşük – En yüksek noktalar
B) Dağılım grafiği
C) En küçük kareler
D) Muhasebe tekniği
E) doğru yanıt 4’ü dışında verilen
10) Mamul ve hizmet üretiminde kullanılan mamulün temel ögesini oluşturan ve mamullere doğrudan yüklenebilen işçilikler hangisidir?
Yanıt: Direkt işçilik
11) Aşağıdakilerden hangisi üretim işletmelerinde kullanılan stok değerleme yöntemi değildir?
Yanıt: Aralıklı envanter
12) Hangisi 7/B seçeneğinde yer alan gider hesaplarınadan biridir?
Yanıt: İlk madde ve malzeme gideri
13) Makina saati Enerji gideri
I. Dönem 4.000 5.000
II. Dönem 6.000 7.000
III. Dönem 3.000 4.000
IV. Dönem 8.000 9.000
En yüksek ve en düşük noktalar yöntemine göre makina saati başına değişken enerji gideri kaç TL’dir?
Yanıt: 1
14) Genel üretim giderleri hesabının borç kalanı 900 lira, genel üretim giderleri yansıtma hesabının alacak kalanı ise 920 TL’dir.
Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur
Yanıt: Üretim maliyetine 20 TL fazla yükleme vardır
15) Birden fazla mamulün birlikte üretildiği üretim süreçlerinde ayrım noktasına kadar oluşan toplam maliyetler hangisidir?
Yanıt: Birleşik maliyetler
16) Ana faaliyet konusu mal ve hizmetlerin üretildiği gider yeri aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Esas üretim gider yeri
17) Aşağıdakilerden hangisi genel üretim giderlerinin özelliklerinden değildir?
Yanıt: Doğrudan sonuç hesaplarına devredilir
1 Ana faaliyet konusu mal ve hizmetlerin dışındaki mamullerin üretildiği gider yeri aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Yardımcı üretim gider yeri
19) Aşağıdakilerden hangisi endirekt malzemedir?
Yanıt: Makina üretiminde kullanılan somun ve cıvata
20) Mamul Miktar (teneke) Satış
K 500 3.000
L 600 6.500
M 900 9.000
Dönemin birleşik maliyetleri 30.000 YTL.
Fiziksel ölçüler yöntemine göre (K) mamulüne teneke başına yüklenecek maliyet kaç YTL’dir?
Yanıt: 15
21)Kesimhanede çalışan 3 işçinin bir günlük üretimi sonucu hakettikleri grup akordu ücreti 94.80 YTL’dir.
İşçi Çalışma Saat Çalışma
Süresi ücreti ücreti
A 8 2 16
B 7 3 21
C 8 4 32
(A)’nın ücreti kaç YTL’dir? Yanıt: 21,9
22) Yardımcı hizmet gider yerlerinin giderlerinin, kendilerine ve diğer yardımcı hizmet gider yerlerine dağıtılmayıp, bütün giderlerin sadece esas gider yerlerine dağıtan yöntem hangisidir?
Yanıt: Doğrudan dağıtım yöntem

 

1.Çağrı üzerine çalışmaya dayalı iş sözleşmesinde, işveren işçiyi, kaç gün önceden haber vererek işe başlatmalıdır?
Cevap: 4 GÜN

2.1475 sayılı İş Kanunu ülkemizde yürürlüğe giren kaçıncı iş kanunudur?
Cevap: 3.KANUN

3.Aşağıdakilerden hangisi genç işçidir?
Cevap: 15 YAŞINI DOLDURMUŞ 18 YAŞINI DOLDURMAMIŞ İŞÇİLER

4.Ülkemizde yazılı hukuk kurallarına geçiş (ya da sanayileşme hareketi de olabilir???) ilk olarak hangi dönemde gerçekleşmiştir?
Cevap: TANZİMAT VE MEŞRUTİYET DÖNEMİ

5.Özel sektörde özürlü işçi çalıştırma oranı nedir?
Cevap: % 3

6.Sattığı kitap üzerinden ücret alan bir kişinin tabi olduğu ücret sistemi hangisidir?
Cevap: KOMİSYON ÜCRET

7.1000 YTL ücret alan bir kişinin maaşının en çok ne kadarına haciz konabilir?
Cevap: 250 YTL

8.Tanzimat ve meşrutiyet döneminde çıkarılan ilk yazılı düzenleme hangisidir?
Cevap: DİLAVERPAŞA NİZAMNAMESİ

9.İşyerinde gerçekleşen zorlayıcı sebep nedeniyle işveren işçilerine ne kadar süreyle ve ne miktarda ücret ödemek zorundadır?
Cevap: 1 HAFTA SÜREYLE YARIM GÜNLÜK ÜCRET

10. 17 yasındaki 2yıl kıdemı olan çocuk kaç gün izin alır?
cevap:20

11.hangisi tazmınata eklenmez ?
cevap: iş yerınde işi görmek i için verilen kıyafetler

12.iş veren hangi durmda bildirimsiz fesih yapabilir?
cevap:sık sık işe geç gelmesi

13.işçinin işin durması nedeniyle 45 saatten fazla çalışmasında ne kadar fazla ücret alır?
cevap:%50

14:iş sözleşmesiyle çalışan avukat hangi iş ilişkisine bağlıdır?
cevap:iş sözleşmesine

16:hangisi iş sözleşmesi kapsamındadaır?
cevap:hastanede çalışan doktor

17:iş kanunu dısında kalan alanlarda hangisi geçerlidir?
cevap:borçlar kanunu

18 işçi işten ayrıldıktan sonra verilmesi zorumlu olan belge;_
cevap:çalışma belgesi

10. Hangisi tek başına uygulanan ücret sistemlerinden biri değildir?
Cevap: Kardan pay alma

11. Aşağıdakilerden hangisi, Bildirimli fesih sebebi olabilir?
Cevap: İşçinin işe sık sık geç gelmesi

12. İş hukukunun Türkiyede gelişme gösterdiği dönem hangisidir?
Cevap: Cumhuriyet dönemi

13. İlköğretime devam eden çocuk işçinin haftalık çalışma süresi kaç saattir?
Cevap: 10 saat

14. Aşağıdakilerden hangisi, kendine özgü kaynaklardandır?
Cevap: İşyeri iç yönetmelikleri

15. İş yerinde 2 yıldır çalışan işçi hastalanmıştır. işveren bu işçinin sözleşmesini ne kadar süre geçmeden feshedemez?
Cevap: 12 hafta

16. Aşağıdakilerden hangisi, çocuk işçilere ilişkin özel düzenlemelerden biri değildir?
Cevap: Ücret

17. Haftalık izin ücreti belirlenmesi ile ilgili hangisi doğrudur?
Cevap: İzin ücreti hesabında çalışma karşılığı aldığı ücret esas alınır

18. İşçinin iş görme işverenin de ücret ödeme yükümlülüğünün olduğu sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: İş sözleşmesi

19. İşçinin işverenin sağladığı araç gereçle çalışması neyin sonucudur?
Cevap: Bağımlılık

20. Muvazzaf askerlik görevi dışında silah altına alınıp geri döndüğünde işvereni tarafından işe alınmazsa, işveren ne kadar tazminat ödemek zorundadır?
Cevap: 3 aylık ücret tutarı

22. İşçi işverenin yaptığı feshe ne kadar süre içinde mahkemeye itiraz edebilir?
Cevap: 1 ay

23. Aşağıdakilerden hangisi, iş hukuku kapsamındadır?
Cevap: İş sözleşmesine bağlı olarak çalışan doktor

24. İş hukukunda en son yürürlüğe girmiş ve en kapsamlı kanun aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: 4857 sayılı iş kanunu


Duyuru
Sitemizde güncelleme çalışmaları devam etmektedir.
Görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz !