» Bilim adamlarının Tanrı'ya inancı gittikçe azalıyor

Yayınlanma Zamanı: 2012-11-30 17:24:00

Bilim adamlarının Tanrıya inancı gittikçe azalıyor |  görsel 1


Sponsorlu Bağlantılar

 

Amerikalı Bilim Adamları Ve Tanrı Kavramı
Edward J. Larson*, Larry Witham**
Amerikalı bilim adamları arasında, dini inançlar, yüzyılın başından beri tartışma konusu. Son araştırmalarımız önde gelen doğa bilimcilerinin neredeyse tümünün Tanrı'ya inanmadığını ortaya koydu.
Bu konudaki araştırmalar, 1914 yılında ABD'li psikolog James H. Leuba ile başladı. Leuba gelişigüzel seçilmiş 1000 Amerikalı bilim adamından % 8'inin inançsız ya da şüphe sahibi olduğunu belirledi. Bu sayı önde gelen 400 bilim adamı göz önüne alındığında % 0'e ulaşmaktaydı (!). Aynı araştırmayı 20 yıl sonra tekrarladığında ise, bu oranların sırasıyla 67 ve 85'e vardığını gözlemledi (2).
1996 yılında Leuba'nın 1914 yılındaki araştırmasını tekrar ettik ve Nature dergisinde sonuçlarımızı yayınladık (3). 1914 yılına göre az bir farkla. Amerikalı bilim adamlarının % 0.'sı şüpheli ya da inançsızdı. Bu yıl, Leuba'nınki gibi önde gelen bilimciler arasında yaptığımız anket sonuçları, inançlıların oranının % 4'lere düştüğünü ortaya çıkardı.
Leuba bu yüksek orandaki inançsızlık ve şüpheyi, bilim adamlarının yüksek düzeydeki bilgi, kavrama ve deneyimine bağlamıştır (*). Oxford Üniversitesi bilim adamlarından Peter Atkins, 1996 yılı anketimiz sırasında "Bilim adamı olup aynı zamanda dini inançlara da sahip olabilirsiniz.
Ancak ben de kelimenin en derin anlamıyla bilim adamı olmanız olanaksızdır. Zira bize yabancı pek çok bilgi kategorisi bulunuyor" diyerek görüşünü belirtti (4). Benzeri yorumlar, bizi Leuba'nın normal bilimciler ile önde gelenler arasında gerçekleştirdiği ikinci araştırmasını tekrarlamaya yöneltti.
Bilim dallarında durum Önde gelen bilimciler grubumuzu Ulusal Bilim Akademisi (NAS) üyesi bilim adamları arasından seçtik. Anketimize göre neredeyse tümü Tanrı'ya inançsızdı. NAS biyologları arasında Tanrı'ya ve ölümsüzlüğe karşı inançsızlık oranları % 5. ve % 9. iken, NAS fizikçileri arasında bu oran % 9. ve % 6.'e ulaşmaktaydı. Geri kalanların çoğu ise her iki konuya da şüpheyle bakmaktaydılar.
İnananlar ise azdı. İnancın en yüksek olduğu grup ise matematikçiler oldu (Tanrı'ya inanç % 4., ölümsüzlüğe inanç % 5.). En düşük inanç oranı Biyologlar arasında gözlenirken (Tanrı'ya 5.5 ve ölümsüzlüğe % .), fizikçiler ve astronomlarınki biraz daha yüksek çıktı (% . Ve % .).  1924, 1933 ve 1998 anketlerinin karşılaştırılmasına ilişkin figürler Tablo 1 'de yer alıyor.
Leuba genel anketi için önemli bilimcileri, Amerikan Bilim Adamları'nın (AMS) listesinden seçmişti. Kendisinin zamanında bu yayın en önde gelen bilimcileri belirlemekteydi (1,2). AMS artık bu tür bir belirleme yapmadığından biz, önde gelen bilimcileri NAS'tan seçtik. Bizim yöntemimizin Leuba'nın kinden daha seçkin bir grup oluşturması, inanç oranındaki düşüklüğü açıklayıcı olabilir. 1914 anketi için Leuba sorularını, 400 önemli AMS bilimcisine postaladı. Burada, "kişisel olumsuzluk" ve "insanoğlu ile entelektüel ve sıcak bir ilişki içinde olan bir Tanrı'ya" inanıp inanmadıkları soruluyordu. Anketi dolduranın, her soru için inanma, inanmama ya da şüphe seçeneklerinden birini işaretlemesi beklenmekteydi (1). Bizim anketimiz de aynı soruları kapsamıştır.
Leuba 1914 anketini 400 biyolog, fizikçi, matematikçi ve astronoma yollamıştır (1). NAS üyelerinin azlığı nedeniyle biz anketimizi bu dallardaki 517 NAS üyesinin tümüne yolladık. Leuba 1914'te % 0 oranında ve 1933'te % 5 oranında yanıt almışken, bizim anketimize 1996'da % 0 oranında ve NAS üyelerinden de % 0 oranında yanıt geldi (1,2).
Biz bulgularımızı derlerken NAS, ABD'de bilim dünyası ile tutucu Hıristiyanlar arasında bitmeyen bir sürtüşme konusu olan evrim kuramının, devlet okullarında öğretilmesini teşvik eden bir kitapçık yayınladı. Kitapçıkta "Tanrı'nın var olup olmamasında bilim tarafsızdır" denilmektedir (5). NAS Başkanı Bruce Albert, "Bu akademide pek çok değerli bilim adamı dini inançlara sahip olduğu kadar, evrim kuramına da inanır ve çoğu da biyologdur" demekteyse de bizim bulgularımız aksini söylüyor.
(*) Department of History, University of Georgia, Athens, Georgia 30602-6012 USA
(**) 3816 Lansdale Court, Burtonsville, Maryland 20866 USA
Referanslar:
1- Leuba, J. H. The Belief'in God am İmmortalıty: A Psychological Anthropological and Statistical Stüdy (Sherman, French & Co., Boston, 1916).Links
2- Leuba, J. H. Harper's Magazine 169,2691-300 (1934). Links
3- Larson, E. J. & Witham, L. Nature 386,435-436 (1997). Links
4- Highfield, R. The Dailiy Telegraph 3 April, p.4 (1997). Links
5- National Academy of Sciences Teaching About Evolution and the Nature of Science (Natl Acad. Press, Washington DC, 1998).
 
 
Not: Bu makale, Cumhuriyet Gazetesi'nin haftalık eki olan Bilim Ve Teknik Dergisi'nden alınmıştır.
 
İngilizlerin Tanrı'ya inancı azalıyor!
İngiltere'de yayımlanan The Daily Telegraph gazetesinin yaptığı bir araştırma, İngilizlerin Tanrı'ya inancının azaldığını ortaya koydu. Araştırmanın sonuçlarına göre, Tanrı'ya inandığını söyleyenlerin oranı yüzde 44, inanmadığını söyleyenlerin oranı yüzde 35 olarak belirlendi. Diğer katılımcılar görüş belirtmedi. Gazete, Tanrı'ya inananların oranının 1968 yılından yüzde 77 öldüğünü, inanmadığını söyleyenlerin oranının da o yıldan beri üç kat arttığını kaydetti. Bu düşüşü ''İngiliz yaşam tarzındaki büyük değişime'' bağlayan TheDaily Telegraph, Tanrı'ya inananların oranının, ''duyarlıkların azalması ve umursamazlığın artmasıyla'' önümüzdeki yıllarda artarak sürebileceğini yazdı. (27-12-2004 SkyTurk)


Duyuru
Sitemizde güncelleme çalışmaları devam etmektedir.
Görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz !