» Finansal Yönetim Aöf yazılı sınav soruları

Yayınlanma Zamanı: 2009-04-20 09:04:00Sponsorlu Bağlantılar

1. İşletmenin ihtiyacı olan fonların sağlanmasına ne ad verilir.
a) Finansman
b) Finansal yönetim
c) Finans
d) Yatırım
e) Kar

2. İşletmenin ihtiyacı olan fonların sağlanması, uygun varlıklara yatırılması ve bu fonların yönetilmesine ne ad verilir.
a) Finansman
b) Finansal yönetim
c) Finans
d) Yatırım
e) Kar

3. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin finansal tablolarını kullanarak analiz yapanlardan birisidir?
a) Kamu kurumları
b) İşletme yöneticileri
c) Sendikalar
d) Kamuoyu
e) Hepsi

4. Belirli bir tarihte düzenlenmiş veya belirli bir döneme ait finansal tablolarda yer alan kalemler arasındaki ilişkilerin tespiti ve değerlendirilmesine yönelik analize ne ad verilir?
a) Dinamik analiz
b) İç analiz
c) Statik analiz
d) Kredi analizi
e) Dış analiz

5. Aşağıdakilerden hangisi değişken giderlerden biri değildir.
a) Hammadde
b) Direkt işçilik
c) Yardımcı malzeme
d) İşletme malzemesi
e) Yönetici maaşları

6. Faiz ve vergi öncesi kardaki % değişimin satış tutarındaki göreli değişmeye bölünmesiyle aşağıdakilerden hangisi bulunur.
a) Faaliyet Kaldıraçı derecesi
b) Finansal Kaldıraç derecesi
c) Birleşik kaldıraç derecesi
d) Başabaş nokatası
e) Başabaş satış düzeyi

7. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde planlama ve bütçeleme ilkelerinden biri değildir.

a) Bütünlük
b) İktisadilik
c) Kesinlik
d) Şeffaflık
e) Kalıcılık

8. Aşağıdakilerden hangisi bütçelemenin aşamalarından biri değildir.
a) Temel amaçların, standartların belirlenmesi
b) Satışların tahmin edilmesi
c) Mal karması ve niteliklerin belirlenmesi
d) Malların alınacağı işletmelerin tesbiti
e) Her mal için kısa vadeli satış tahminlerinin yapılması

9. Nakit olarak elde veya bankada bulunan varlıklar ile normal koşullarda en fazla bir yıl veya işletmenin normal faaliyet dönemi içerisinde paraya çevrilmesi veya tüketilmesi öngörülen varlık unsurlarından oluşur tanımlaması aşağıdakilerden hangisine aittir.
a) Kasa
b) Hazır değerler
c) Menkul kıymetler
d) Dönen varlıklar
e) Hisse senetleri

10. Aşağıdakilerden hangisi diğer hazır değerlerin içerisinde yer alan kalemlerden biri değildir.
a) Damga pulları
b) Posta pulları
c) Hisse senetleri
d) Vadesi gelmiş tahvil kuponları
e) Tahsil edilecek posta ve banka havaleleri

11. Gelecekle ilgili bilgiler doğrultusunda fiyat, faiz yada döviz kurundaki değişmelerden bir gelir elde etmek amacıyla yapılan işlem aşağıdakilerden hangisidir.
a) Takas
b) Değişim
c) Spekülasyon
d) Regrasyon
e) Konsolidasyon

12. Aşağıdakilerden hangisi alacakların yönetiminde sağlanan etkinliğin bir sonucu olamaz?
a) Para girişleri hızlanır
b) Karlılık artar
c) Aynı iş hacminde müşterilere daha az kaynak bağlanır.
d) Daha esnek bir kredi politikası izlenir.
e) Alacaklar tahsil edilmeme riskine karşı sigorta ettirilir.

13. “3/15 net 45” kredi şartının 1 yıl içerisinde hiç kullanılmamasının müşteriye yıllık maliyeti % kaçtır?
a) 37.11
b) 36.45
c) 36.05
d) 35.25
e) 34.45

14. İşletmenin nakit akışlarının saptanmasında hangi disiplinin verilerinden faydalanılır?
a) Muhasebe
b) İktisat
c) Üretim
d) Pazarlama
e) Kantitatif yöntemler

15. Aşağıdakilerden hangisi muhasebe müdürünün (kontrolör) görevleri arasında yer almaz.

a) Mali tabloların hazırlanması
b) İç denetim
c) Muhasebe
d) Bordro işlemleri
e) Kredi yönetimi

16. İşletmenin mali yapısı ve uzun vadeli borç ödeme gücünün göstergesi olan oran grubu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Finansal yapı ile ilgili oranlar
b) Karlılık oranları
c) Piyasa performansına ilişkin oranlar
d) Likidite oranları
e) Faaliyet oranları

17. ve 18. sorular için aşağıdaki bilgileri kullanınız.
Toplam sabit giderler: 300 milyar TL.
Birim değişken gider : 20 000 000 TL.
Birim satış fiyatı : 50 000 000 TL.

17. Bu işletmenin başabaş noktasındaki üretim hacmi kaç bin birimdir?
a) 5 000
b) 10 000
c) 15 000
d) 20 000
e) 25 000

18. Bu işletmenin 150 milyar TL. kar elde etmesi için üretim hacmi kaç bin birim olmalıdır?
a) 5 000
b) 10 000
c) 15 000
d) 20 000
e) 25 000

19. İşletmede belirlenen stratejilerin başarılabilmesi için alınması gereken kararlar kümesine ne ad verilir.
a) Bütçe
b) Nakit bütçesi
c) Plan
d) Stratejik plan
e) Planlama

20. İşletmelerin ihtiyac duyacakları fon miktarıyla bu fonları nereden ve ne zaman sağlayacağına ilişkin kararlara ne denir.

a) Finansal analiz
b) Finansal denetim
c) Finansal planlama
d) Finansal yönetim
e) Finansal kaldıraç

21. İşletmenin belirli bir dönem içinde nakit giriş ve çıkışlarını miktar ve zaman olarak gösteren tablo aşağıdakilerden hangisidir?
a) Proforma bilanço
b) Proformo gelir tablosu
c) Nakit bütçesi
d) Kar dağıtım tablosu
e) Kaynak kullanım tablosu

22. Planların rakamlarla ifade edilmesine ne ad verilir.
a) Bilanço
b) Fon akım tablosu
c) Nakit akım tablosu
d) Bütçe
e) Kar zarar tablosu

23. Aşağıdakilerden hangisi bütçelemenin ilk aşamasıdır?
a) Standartların belirlenmesi
b) Satış tahmini
c) Mal karmasının oluşturulması
d) Kısa vadeli satış tahminleri
e) Hiçbiri

24. Gelecekle ilgili bilgiler doğrultusunda fiyat, faiz yada döviz kurundaki değişmelerden bir gelir elde etmek amacıyla yapılan işlem aşağıdakilerden hangisidir.
a) Takas
b) Değişim
c) Spekülasyon
d) Regrasyon
e) Konsolidasyon

25. Devletin çıkardığı tahvillerin vadesi en az kaç yıldır.
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

26. Hisse senetlerinin pazarlanabilme özelliği kazanabilmeleri için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir.
a) Halka açılmaları
b) Sermayelerini artırmaları
c) Borçlarını azaltmaları
d) Farklı pazarlara girmeleri
e) İhracat yapmaları

27. Ülkemizde işletmelerin son yıllarda esas faaliyetleri dışına çıkarak, faaliyet dışı karlara yönelmelerinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir.
a) Tedbir amacı
b) İşlem amacı
c) Üretim amacı
d) Spekülasyon amacı
e) Değişim amacı

28. Aşağıdakilerden hangisi sistematik risklerden biri değildir.
a) Faiz oranı riski
b) Yönetim riski
c) Piyasa riski
d) Enflasyon riski
e) Pazar riski

29. Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketlerin ihraç ettikleri ve şirketin sermaye payını temsil eden kıymetli evrak niteliğine sahip menkul kıymettir.
a) Hisse senedi
b) Finansman bonosu
c) Hazine bonosu
d) Devlet tahvili
e) Repo

30. Bir işletmeye ait veriler aşağıdaki gibidir:
MDV Devir Hızı = 2.5
Alacak Devir Hızı = 8
MDV(net) = 6 000 000 TL
Bu işletmenin toplam ticari alacakları aşağıdakilerden hangisidir?
a) 1 875 000 TL
b) 300 000 TL
c) 780 000 TL
d) 1 250 000 TL
e) 400 000 TL

Soru Cevapı
1. A 2. B 3. E 4. C 5. E 6. A 7. E 8. D 9. B 10. C 11. C 12. E 13. A 14. E 15. E 16. E 17. B 18. C 19. D 20. C 21. C 22. D 23. A 24. C 25. A 26. A 27. D 28. B 29. A 30. A


Duyuru
Sitemizde güncelleme çalışmaları devam etmektedir.
Görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz !