» Kitlerin önemi - Özelleştirme - Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve ÖzTürkiye'de kamu teşebbüsü, sermayesinin tamamına veya yarısından fazlasına ya da diğer yollarla devletin, diğer kamu tüzel kişilerinin veya devletle anılan tüzel kişilerin yönetimine, yönetim organları aracılığıyla hakim olduğu örgütlerdir. Kamu teşebbüsleri sadece kâr amacıyla değil,kamu hizmeti ve sosyal amaçlarla kurulurlar. Türkiye'de Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) farklı zamanlarda, farklı açılardan tanımlanmışlardır. Günümüzde KİT, iktisadi devlet teşekkülleri ile kamu iktisadi kuruluşlarını kapsamakta ve bu iki kuruluşun ortak adı olmaktadır. Görevleri açısından KİT'lere benzeyen genel ve katma bütçeli dairelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile yerel yönetimler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları KİT kapsamı dışındadır.Türkiye'de KİT'ler, ekonomik faaliyet alanlarına göre dört grupta sınıflandırılmaktadır.Bunlar, imalat kurumları, maden ve enerji kurumları, tarım kurumları ve mali kurumlardır. Cumhuriyet'in ilk yıllarında başlayan kamu girişimciliği ile devlet, öncelikle imalat sanayi ile Madencilik sektörlerinde önemli adımlar atmıştır. 1950'lerden sonra KİT'ler, özel sektörü her yönden güçlendirmek için bir araç olarak kullanılmışlardır. 1980 sonrası dönemde KİT'lerin ekonomi içindeki payının küçültülmesi hedeflenmiş olmakla beraber, bunda istenilen başarıya ulaşılamamıştır.Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren Türkiye ekonomisindeki sanayi,tarım, bankacılık, ulaştırma, haberleşme gibi temel sektörlerde KİT'ler,daima önemli bir yere sahip olmuşlardır. Bazı ve mal ve hizmetlerin üretiminde tekel, bazılarının üretiminde oligapol durumundadırlar. Bu üretim dalları arasında madencilik, demir-çelik, alüminyum, petrol, petro-kimya, yüksek alkollü i&ccedi...

Devamını Oku

» Okul öncesi Eğitim Nedir - Okul öncesi Eğitimin gereği ve özelliOkulöncesi eğitim, insan gelişiminin en hızlı ve en duyarlı dönemini oluşturur. Yaşamın ilk yıllarında alınan eğitimin ve geçirilen deneyimlerin, ileri yaşlardaki öğrenme yeteneği ve gelecekteki başarı üzerinde de önemli etkileri vardır. Okulöncesi dönem alarak adlandırılan 0-6 yaş dönemi, çocuğun öğrenmesinin en yoğun olduğu, temel alışkanlıklarının, zihinsel yeteneklerinin en hızlı geliştiği ve biçimlendiği dönemdir. İnsan yaşamında böylesine önemli bir yeri olan bu yılların en yi biçimde değerlendirilmesi, nitelikli bir okulöncesi eğitimle gerçekleşebilir. Bu nedenle, okulöncesi eğitimin niteliğini artırmak, en etkili biçimde düzenlemek ve tüm yaş grubuna hizmet edecek biçimde yaygınlaştırmak çok önemlidir. Okulöncesi eğitim, özellikle, 20. yüzyılın son çeyreğinde hemen her ülkede giderek daha fazla önem kazanmıştır. Pek çok ülkede değişik okulöncesi eğitim modelleri denenmiş, ulusal ve uluslararası kuruluşların desteği ile çeşitli projeler gerçekleştirilmiştir. Ülkemiz ve diğer ülkeler dikkate alındığında, okulöncesi eğitim her geçen gün daha da yaygınlaşmaktadır.Okulöncesi Eğitim Nedir?Okulöncesi eğitim; 0-72 ay grubundaki çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun, zengin ve uyarıcı çevre olanakları sağlayan; onların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönlerden gelişimlerini destekleyen; toplumun kültürel değerleri doğrultusunda en iyi biçimde yönlendiren ve onları ilköğretime hazırlayan; temel eğitim bütünlüğü içinde yer alan eğitimdir. Okulöncesi Eğitime Öğretmen YetiştirmeOkulöncesi eğitime verilen çok yönlü görevler, okulöncesi eğitime öğretmen yetiştirmeyi de o denli ...

Devamını Oku

» Okul Öncesi Öğretmenliği sınavı - 1.Sınıf Okul Öncesi Öğretmenli1.Sınıf Okul Öncesi Öğretmenliği Final Soruları 2004-2008İNDİR4.Sınıf Okul Öncesi Öğretmenliği Final Soruları 2004-2008İNDİR

Devamını Oku

» Okul Öncesi Öğretmenliği soruları - Okul Öncesi Öğretmenliği Büt4.Sınıf Okul Öncesi Öğretmenliği Bütünleme Soru ve Cevapları Pdf Formatında 2004-2007İNDİRMEK İÇİNTIKLA 3.Sınıf Okul Öncesi Öğretmenliği Bütünleme Soru ve Cevapları 2003-2007 Pdf Formatında 2003-2007İNDİRMEK İÇİNTIKLA 2.Sınıf Okul Öncesi Öğretmenliği Bütünleme Soru ve Cevapları 2003-2007 Pdf Formatında 2003-2007İNDİRMEK İÇİNTIKLA 1.Sınıf Okul Öncesi Öğretmenliği Bütünleme Soru ve Cevapları 2003-2007 Pdf Formatında 2003-2007İNDİRMEK İÇİNTIKLA ...

Devamını Oku

» Okul Öncesi Öğretmenliği soruları - Okul Öncesi Öğretmenliği Büt4.Sınıf Okul Öncesi Öğretmenliği Bütünleme Soru ve Cevapları Pdf Formatında 2004-2007İNDİRMEK İÇİNTIKLA 3.Sınıf Okul Öncesi Öğretmenliği Bütünleme Soru ve Cevapları 2003-2007 Pdf Formatında 2003-2007İNDİRMEK İÇİNTIKLA 2.Sınıf Okul Öncesi Öğretmenliği Bütünleme Soru ve Cevapları 2003-2007 Pdf Formatında 2003-2007İNDİRMEK İÇİNTIKLA 1.Sınıf Okul Öncesi Öğretmenliği Bütünleme Soru ve Cevapları 2003-2007 Pdf Formatında 2003-2007İNDİRMEK İÇİNTIKLA ...

Devamını OkuSoru Makinasi

Sitemiz Yenileniyor


Tasarımımızla ilgili fikirler vermek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.