» Eski ve yeni ölçüm birimleri ve özellikleri  Metrenin askatları: Mili metre Santimetre Desimetre Katları: Dekametre Hektometre Kilometre   SIVI ÖLÇÜLERİ Benzin, süt ve su gibi akıcı maddeler, litre ile ölçülür. Sıvı ölçüsünün temel birimi  “litre” dir , “lt” ile gösterilir.1 litre sıvının hacmi 1 dm3 tür. LİTRENİN KATLARI VE ASKATLARI Mililitre Santilitre Desilitre Katları: Dekalitre Hektolitre Kilolitre   OSMANLILARDA ESKİ ÖLÇÜ BİRİMLERİ   Eski Uzunluk Ölçü Birimleri Osmanlı İmparatorluğu zamanında 75,8 cm'lik zirai mimari (veya sadece zirai), 68 cm uzunluğundaki çarşı arşını vardı. Daha sonra ipekli fiyatlarının artması dolayısı ile fiyatı yükseltme yerine ölçü birimi kısaltılarak 65 cm'lik Fars kökenli endaze birimi kullanıldı. III. Selim abanoz ağacından bir prototip olarak 1 zirai mimari yaptırdı. Bunun bir tarafı 24 parmağa ve her parmak 10 hat'ta bölündü. Böylelikle bu bölümle basımevinde kullanılan punto büyüklükleri de alınabilecekti. Diğer tarafı sadece 20 eşit parçaya bölündü. Zirai mimari, arşın ve endaze ölçü birimlerinin ast ve üst katları aşağıda gösterilmiştir.   1 zirai mimari = zirai = mimari arşını = 2 ayak (kadem) = 0,75774 m = 24 parmak = 288 hat = 3456 nokta (yol, sokak uzunluğu, bina yüksekliği vb. için)  • 1 parmak = 12 hat = 0,03157 m  • 1 hat = 12 nokta = 0,00263 m  • 1 nokta = 0,00022 m  • 1 kulaç = 2,5 zirai =1,895 m (ip boyu, su derinliği, kuyu derinliği vb. için)  • 1 kara mili = 2500 zirai = 1895 m (kara yolculuğundaki mesafeler için)  • 1 fersah = 3 mil = ...

Devamını Oku

» Basınç olmasaydı neler olurdu?  Basınç olmasaydı;  Ses bir yerden bir yere iletilemezdi. Ses basınç farkı oluşturarak ilerleyen bir dalgadır. Akciğerlerimizin içine difüzyonla hava girmez ya da içerideki havayı dışarı çıkarmaya enerjimiz yetmeyebilirdi.  

Devamını Oku

» When ve while ile ilgili cümle ve soru örnekleri  WHEN I went home, my mother was outside. (Eve gittiğimde annem dışarıdaydı.)   I was watching television WHEN he called me. (O beni aradığı zaman televizyon izliyordum.)   WHEN it started raining, we were waiting for bus. (Yağmur yağmaya başladığında otobüs bekliyorduk.)   WHEN she saw me, I was going to the cinema with my friends. (O beni gördüğünde, arkadaşlarım ile sinemaya gidiyordum.)   She was driving Ankara, WHEN she had an accident. (O kaza yaptığında, Ankara'ya gidiyordu.)   WHILE I was going to the school, I saw my uncle. (Okula giderken, amcamı gördüm.)   WHILE my mother was washing the dishes, the phone rang. (Annem bulaşıkları yıkarken telefon çaldı.)   The teacher came WHILE the students were running in the classroom. (Öğrenciler sınıfta koşarken öğretmen geldi.)   WHILE I was doing my homework, my brother went outside. (Ben ödevimi yaparken, kardeşim dışarıya çıktı.)   I was doing my homework WHEN my brother went outside. (Kardeşim dışarıya çıktığı zaman ödevimi yapıyordum.)   WHEN I knocked the door, you were watching tv. (Kapıya vurduğumda tv izliyordun.)   WHILE I was doing my homework, my friend rang the bell. (Ödevimi yaparken arkadaşım zili çaldı.) ...

Devamını Oku

» Rüzgar oluşumunun fiziksel ve bilimsel açıklaması

Rüzgar oluşumunun fiziksel ve bilimsel açıklaması |  görsel 1


  “Rüzgar” en basit şekilde hareket halindeki hava diye tanımlarız. Yani rüzgar dediğimiz şey bir yerden bir başka yere gitmekte olan havadır. Bu hareketin yönü herhangi bir yöne doğru olabilir fakat yatay yöndeki hareket genellikle daha fazladır.   Rüzgar hakkında kısa ve basit düzeydeki bilgilendirmeden sonra rüzgar oluşumuna sebep etkenler nelerdir, bunların “fizik” bilimiyle ilgisi nedir. Rüzgar oluşumun altında yatan fiziksel etmenler nedir onlara bakalım.   Rüzgar oluşumunda çokça yer edinen fiziksel kavramlardan birisi “basınç” kavramıdır. Basınç, birim yüzeye etki eden kuvvet olarak tanımlanmakta ve birimi kuvvet birimi/alan birimi (Newton/metre – N/m) olarak verilmektedir.    Rüzgar’ın temel sebebi atmosfer basıncı farklılıklarıdır. Atmosfer basıncının yüksek olduğu bölgeden düşük olduğu bölgeye doğru bir hava hareketi olur. İşte bahsi geçen bu hareket rüzgardır. Aşağıdaki şekilde rüzgar oluşumu basitçe gösterilmiştir;     Bu basınç farkının oluşmasına neden olan şey ise genellikle Güneş’tir. Gün içinde güneş ışınları atmosferde çok düzgün bir dağılımla soğurulmaz. Kimi bölgeler daha çok enerji alırken kimi bölgeler daha az alabilir. Ve böylece atmosferde farklı sıcaklık bölgeleri oluşur.   Yukarıdaki resimde gördüğünüz şekilde soğuk bölgede aşağı doğru mavi oklar bulunmakta. Bu oklar soğuyan havanın alçalma eğiliminde olduğunu göstermektedir. Yani soğuk hava daha yoğun olup yere doğru çökmektedir. Bu durumda bu bölgede yüksek bir basın oluşur. Sıcak bölgedeki yukarı doğru kırmızı oklar ise yükselmekte olan havayı temsil etmek...

Devamını Oku

» Ph değeri nedir - nasıl ölçülür özellikleri nelerdir?  pH bir çözeltinin asitlik veya bazlık derecesini tarif eden ölçü birimidir.   0'dan 14'e kadar olan bir skalada ölçülür. pH teriminde p; eksi logaritmanın matematiksel sembolünden, ve H ise hidrojenin kimyasal formülünden türetilmişlerdir. pH tanımı, hidrojen konsantrasyonunun eksi logaritması olarak verilebilir:   pH = −log[H+]   pH hidrojen iyonun aktivitesi cinsinden bir asit veya bazın derecesini ifade etme yoluyla ihtiyaç duyulan niceliksel bilgiyi sağlar. Bir maddenin pH değeri hidrojen iyonu [H+] ile hidroksil iyonunun [OH−] derişimlerinin oranına direk bağlıdır. Eğer H+ derişimi OH− derişiminden fazla ise çözelti asidik; yani pH değeri 7 den düşüktür. Eğer OH− derişimi H+ derişiminden fazla ise maddemiz bazik; yani pH değeri 7 den büyüktür. Eğer OH− ve H+ iyonlarından eşit miktarlarda mevcutsa, madde 7 pH değerine sahip olmak üzere nötrdür.   Asit ve bazlar herbiri serbest hidrojen ve hidroksil iyonlarına sahiptirler. Belli koşullarda ve belli bir çözeltide hidrojen ve hidroksil iyonlarının ilişkileri sabit olduğu için, birini tesbit etmek diğerini bilmek ile mümkündür. Bu anlamda, pH, tanımsal açıdan hidrojen iyonu aktivitesinin seçici bir ölçümü olsa da, hem alkalinlik hem de asitliğin bir ölçüsüdür. pH logaritmik bir fonksiyon olması açısından, pH değerindeki bir birimlik değişim hidrojen iyon derişimindeki on-katlık değişime karşılık gelir....

Devamını OkuSoru Makinasi

Sitemiz Yenileniyor


Tasarımımızla ilgili fikirler vermek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.