» Ph değeri nedir - nasıl ölçülür özellikleri nelerdir?  pH bir çözeltinin asitlik veya bazlık derecesini tarif eden ölçü birimidir.   0'dan 14'e kadar olan bir skalada ölçülür. pH teriminde p; eksi logaritmanın matematiksel sembolünden, ve H ise hidrojenin kimyasal formülünden türetilmişlerdir. pH tanımı, hidrojen konsantrasyonunun eksi logaritması olarak verilebilir:   pH = −log[H+]   pH hidrojen iyonun aktivitesi cinsinden bir asit veya bazın derecesini ifade etme yoluyla ihtiyaç duyulan niceliksel bilgiyi sağlar. Bir maddenin pH değeri hidrojen iyonu [H+] ile hidroksil iyonunun [OH−] derişimlerinin oranına direk bağlıdır. Eğer H+ derişimi OH− derişiminden fazla ise çözelti asidik; yani pH değeri 7 den düşüktür. Eğer OH− derişimi H+ derişiminden fazla ise maddemiz bazik; yani pH değeri 7 den büyüktür. Eğer OH− ve H+ iyonlarından eşit miktarlarda mevcutsa, madde 7 pH değerine sahip olmak üzere nötrdür.   Asit ve bazlar herbiri serbest hidrojen ve hidroksil iyonlarına sahiptirler. Belli koşullarda ve belli bir çözeltide hidrojen ve hidroksil iyonlarının ilişkileri sabit olduğu için, birini tesbit etmek diğerini bilmek ile mümkündür. Bu anlamda, pH, tanımsal açıdan hidrojen iyonu aktivitesinin seçici bir ölçümü olsa da, hem alkalinlik hem de asitliğin bir ölçüsüdür. pH logaritmik bir fonksiyon olması açısından, pH değerindeki bir birimlik değişim hidrojen iyon derişimindeki on-katlık değişime karşılık gelir....

Devamını Oku

» 2012-2013 Okullarda yeni kılık kıyafet yönetmeliği  Resmî Gazete Sayı : 28480 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2012/3959 Ekli Yönetmeliğin yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığının 26/11/2012 tarihli ve 183435 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 26/11/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKUL ÖĞRENCİLERİNİN KILIK VE KIYAFETLERİNE DAİR YÖNETMELİK Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin kılık ve kıyafetlerine dair usûl ve esasları düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 3 üncü maddesinin sekizinci fıkrası ile 5 inci maddesinde belirtilen okulların öğrencileri hakkında uygulanmaz. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır. Temel ilkeler MADDE 3 – (1) 4 üncü maddede yer alan sınırlamalar dışında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde kılık ve kıyafet serbesttir. (2) Öğrenciler, okul, sınıf ve şubelerde tek tip kıyafet giymeye zorlanamaz. Ancak, velilerin en az yüzde altmışının muvafakatiyle, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı özel kurumlara ait okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde 4 üncü maddede yer alan sınırlamalara uyulmak kaydıyla, okul yönetimlerince okul kıyafeti belirlenebilir. (3) Okul öncesi, ilk...

Devamını Oku

» Kerim Frei kimdir - hayatı ve golleri

Kerim Frei kimdir - hayatı ve golleri |  görsel 1


  Kerim Frei   İsviçre’nin Grasshoppers takımının altyapısından yetişip 2010 yılında İngiltere’nin Fulham takımına transfer olan Kerim Frei, A Milli Takım Teknik Direktörü Abdullah Avcı tarafından milli takıma çağrıldı. Gelişmeler doğrultusunda genç yıldız ve ailesi Milli Takımlar Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda Futbol Federasyonu tarafından gizlice İstanbul’a getirildi ve A Milli Takım’a alınması konusunda anlaşma sağlandı.     ...

Devamını Oku

» Temizlik ile ilgili slogan ve atasözleri  *evini temiz tut misafir gelebilir kendini temiz tut azrail gelebilir   *temiz bir vicdan kadar yumuşak yastık yoktur   *Insani elbisesine göre karsilarlar,bilgisine göre agirlarlar.   *Tüccarın malı temiz olsa yol üzerinde kendisi yer. …   *temiz avlu evin süsüdür   *Kan dökenin kanı temiz kalmaz   *devamlı akan su yatağını ve kendini temiz tutar   *evini temiz tut misafir gelebilir kendini temiz tut azrail gelebilir   *temiz bir vicdan kadar yumuşak yastık yoktur   *Insani elbisesine göre karsilarlar,bilgisine göre agirlarlar.   *Tüccarın malı temiz olsa yol üzerinde kendisi yer. …   *temiz avlu evin süsüdür   *Kan dökenin kanı temiz kalmaz   *Temiz elleri olan insanların da kirli düşünceleri vardır.   * Çocuk büyütürken evi temiz tutmak, kar hálá yağarken kapının önünü temizlemek gibidir. …   *temiz hava garip kokar   Temizlik Ruhun Gıdasıdır   Pire itte, bit yiğitte bulunur ( bu sözün geçerliliğini kaybettiği söylenebilir)   * Güneş giren eve doktor girmez. ( güneş giren ev, aynı zamanda temiz olur, çünkü mikroorganizmalar yaşayamaz orada açıklaması beklenebilir )   *Temiz bir çevre istiyorsan, önce kendi kapının önünü süpür. ( Temizlik ailede başlar genellemesine ulaşılabilir )   *Temizlik imandandır.   *Aslan yattığı yerden belli olur....

Devamını Oku

» Bileşke Kuvvet nedir nasıl hesaplanır?  Bileşke kuvvet birden fazla kuvvetin yaptığı işi tek başına yapan kuvvettir.Ayni yön ve doğrultuda bir cisme etki eden 5N ve 7N luk iki kuvvetin bileşkesi 12 N dur.   Bileşke Kuvvet=F 1 + F2 = 5N +7N = 12 N olur.

Devamını OkuSoru Makinasi

Sitemiz Yenileniyor


Tasarımımızla ilgili fikirler vermek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.