» Okul Öncesi Öğretmenliği soruları - Okul Öncesi Öğretmenliği Büt4.Sınıf Okul Öncesi Öğretmenliği Bütünleme Soru ve Cevapları Pdf Formatında 2004-2007İNDİRMEK İÇİNTIKLA 3.Sınıf Okul Öncesi Öğretmenliği Bütünleme Soru ve Cevapları 2003-2007 Pdf Formatında 2003-2007İNDİRMEK İÇİNTIKLA 2.Sınıf Okul Öncesi Öğretmenliği Bütünleme Soru ve Cevapları 2003-2007 Pdf Formatında 2003-2007İNDİRMEK İÇİNTIKLA 1.Sınıf Okul Öncesi Öğretmenliği Bütünleme Soru ve Cevapları 2003-2007 Pdf Formatında 2003-2007İNDİRMEK İÇİNTIKLA ...

Devamını Oku

» Okul öncesi bölümü dersleri - Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Pr1.Sınıf1- Öğretmenlik Mesleğine Giriş 1-52- Bilgisayar 1-53- Okulöncesi Eğitimin İlke ve Yöntemleri 1-54- İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi 1-65- Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi 1-56- Anne-Çocuk Sağlığı ve Beslenmesi 1-67- Yabanci Dil (İngilizce) 1-15(Almanca) 1-14(Fransızca) 1-62.Sınıf1- Müzik Öğretimi 1-52- Çocukta Dil ve Kavram Gelişimi 1-73- Çocukta Hareket,Oyun Gelişimi ve Öğretimi 1-104- Konuşma ve Yazma Eğitimi 1-7 5- Türkçe Sözlü ve Yazılı Anlatım 1-66- Öğretimde Planlama ve Değerlendirme 1-77- Gelişim ve Öğrenme 1-58- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1-153.Sınıf1- Okulöncesinde Resim Öğretimi 1-52- Çocuk Edebiyatı 1-33- Okulöncesinde Bilgisayar Öğretimi 1-54- Okulöncesinde Fen ve Matematik Öğretimi 1-85- Anne-Baba Eğitimi 1-46- Rehberlik 1-67- Sınıf Yönetimi 1-58- Okulöncesi Eğitimde Uygulama - Okul Deneyimi (*)9- Özel Eğitim 1-610- Bireyi Tanıma Teknikleri 1-54.Sınıf1- Çocukta Yaratıcılık ve Drama 1-102- Özel Öğretim Yöntemleri 1-43- Öğretmen Adayları ve Öğretmenler İçin Öğretmenlik Uygulaması (**)4- Çocukta Ruh Sağlığı, Uyum Bozuklukları 1-45- Okulöncesi Eğitimde Araç Geliştirme 1-56- Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme 1-67- Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarının Geliştirilmesi 1-68- İşitme, Konuşma ve Görme Sorunları Olan Çocukların Eğitimi 1-89- Davranış ve Öğrenme Sorunları Olan Çocukların Eğitimi 1-5

Devamını Oku

» Uluslararası Mali İlişkiler - Test Soruları - Soru-Cevap1.) Yardım yapan ve alan iki ülke arasında kamu kaynaklarından sağlanan fonlarla yapılan uluslararası yardımlara ne denir? A) Mali yardım B) Teknik yardım C) İkili yardım D) Gıda yardımı E) Çok taraflı yardım AÇIKLAMA: İki ülke arasında kurulan böyle bir ilişki ikili yardım anlamındadır. Eğer ülke, yardımı uluslararası kuruluşlardan alacak olsaydı, bu kez çok taraflı yardım söz konusu olacaktı. 2.) Uluslararası finansman ihtiyacının temel nedenini gösteren eşitlik aşağıdakilerden hangisidir? A) S-X = I-M B) X-S = C-I C) M-I = X-S D) S-I = X-M E) C-S = X-M AÇIKLAMA: Eşitliğin sol tarafı tasarruf-yatırım dengesini, sağ tarafı ise ihracat-ithalat dengesini göstermektedir. S< belirtilmektedir. gereği sağlanması finansmanın bir kadar açığı ticaret dış da ya Tasarruf-yatırım yansımaktadır. şeklinde yani X 3.) Paranın paralar-arası fiyatının oluştuğu piyasalar hangisidir? A) Sermaye piyasaları B) Kredi piyasaları C) Döviz piyasaları D) Hisse senedi piyasaları E) Altın piyasaları AÇIKLAMA: Belli bir ulusal paranın başka bir para cinsinden ifade edildiği döviz, bir anlamda paranın paralar-arası fiyatıdır. 4.) Paranın zamanlar-arası fiyatı nedir? A) Ons B) Arbitraj C) Döviz D) Faiz E) Kur AÇIKLAMA: Belli bir dönemde kullanılan paranın bir sonraki dönem alacağı değerin belirlenmesinde faiz ölçütü söz konusu olmaktadır. 5.) Hangisi finansal işlemlerin dünya çapında gerçekleştirildiği mali merkezlerinden değildir? A) New York B) Londra C) Tokyo D) Frankfurt E) Hiçbiri AÇIKLAMA: Frankfurt bölgesel mali merkezlerden biridir. 6.) Bağlı kurların daha önce belirlenmiş bir formüle veya şemaya göre periyodik olarak uyarlanması ve mini devalüasyonlar yapılmasına dayalı kurlara ne ad verilmektedir? A) Katlı kur B) Bağlı kurlar C) Esnek kurlar D) Sabit kurlar E) Emekleyen kurlar AÇIKLAMA:...

Devamını Oku

» Atatürk'ün Türk Gençliğine Güveni ve SevgisiGençlik bizim en değerli varlığımızdır. Milletimizin umudu, dinamikgücüdür. Her şeyimizdir. Atatürk için de gençlik ümit kaynağıdır. Ençok önem verdiği unsurdur. O halde, pek çok özelliği bünyesinde toplayan bu kavramın Atatürk’te bulduğu anlam nedir?Atatürk gençlik kavramını biyolojik ve fikri olmak üzere iki anlamda kullanmıştır.Gençlik, biyolojik anlamda belli bir yaş dönemini ifade eder.Atatürk’te bu kavram, genel anlamda biyolojik dönemi kapsamakla beraberzaman zaman yaş sınırını aşarak, fikri bir anlam kazanmaktadır.Atatürk’ün “ genç fikirli demek, doğruyu gören ve anlayan, gerçekfikirli demektir” sözü bu anlamda kullanılmıştır. Büyük önderimiz,taşıdığı düşünce yeniliği ve ruhundaki enerji tazeliği sebebiyleyaşamının her çağında gençti. O’na göre genç olmanın ölçüsü sadece yaşdeğil, yaşın yanında; koyduğu ilkelere, başardığı inkılaplara inanç vebağlılıktı. Onun içindir ki kendisi “benim anladığım gençlik, buinkılabın fikirlerini ve ideolojisini benimseyip gelecek kuşaklaragötürecek kimselerdir” diyordu. Çünkü Atatürk’e göre ancak ilke veinkılaplara bağlı bir gençlik, kurduğu rejimin teminatı olabilirdi.Atatürk’ün Türk gençliğine güven göstermesi, Mondros Mütarekesi’nin oümitsiz günlerinde başlar. Türk gençliği ile ilgili görüşleriniaçıklayan en eski belge, 1918 yılında kendi el yazısı ile yazdığı şusatırlardır:“ Her şeye rağmen muhakkak bir ışığa doğru yürümekteyiz. Ben de imanıyaşatan kuvvet, aziz memleket ve milletim hakkındaki sonsuz sevgimdeğil, bugünün karanlıklar, ahlaksızlar, şarlatanlıklar i&ccedi...

Devamını Oku

» Noktalama İşaretlerinin Kullanımı - NOKTALAMA İŞARETLERI VE UYGU7. Hafta NOKTALAMA İŞARETLERI VE UYGULAMASI** -Nokta, Virgül, Noktalı Virgül, İki Nokta-Üç Nokta* -Soru İş.,Ünlem İş.,Kısa ve Uzun Çizgi, Eğik Çizgi** -Tırnak İş.,Denden İş.,Yay ve Köşeli Ayraç,Kesme İş.* -Kısaltmalar Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ÖZCAN***** NOKTALAMA İŞARETLERİNİN ORTAYA ÇIKMASINoktalama işaretlerinin tarihi, dil bilgini Aristophanes ile başlar. Bununla birlikte düzenli olarak kullanımı, XVI. yüzyılda matbaanın bulunuşu ile gerçekleşmiştir. XIX. yüzyılda ise, genelleşerek kesin kurallara bağlanmıştır. Bizim edebiyatımızda, noktalama işaretleri, ancak Avrupa'yı tanıdıktan sonra, XIX. yüzyıldan itibaren görülmeye başlamıştır. İlk olarak Şinasi, Şair Evlenmesi (1859) adlı tiyatro oyununun başında iki işaretten söz etmektedir: "Mu'tarıza ( ) içinde bulunan kelâm hâli târif içindir. Şöyle bir hatt-ı ufkî - söz başına delâlet eder. Nokta, sözün nihayetine alâmet olur". Şemsettin Sami de, Kamus-ı Türkî adlı sözlüğünde iki noktaya (noktateyn; virgüle (,), fasıla demektedir. Önceleri düzyazı metinlerinde kullanılan noktalama işaretlerinin, şiirde kullanılmadığını görüyoruz. Başlangıçta, hem şiir hem düzyazı yazan edebiyatçılarımız, noktalama işaretlerini, düzyazı metinlerinde kullanmışlar, bununla beraber şiir halinde yazdıkları metinlerde noktalama işaretlerini kullanmamışlardır. Sonraları şiirlerde de başarı ile noktalama işaretlerinin kullanıldığı görülmektedir. Örneğin Recaizâde Mahmut Ekrem, hem Araba Sevdası adlı romanında, hem de Zemzeme, Pejmürde gibi şiir kitaplarında bu işaretlere özen göstermiş ve yerli yerinde kullanmıştır. Servet-i Fünûn döneminde, Tevfik Fikret'in şiirlerinde, noktalama işaretlerinin özenle kullanıldığını görmektey...

Devamını OkuSoru Makinasi

Sitemiz Yenileniyor


Tasarımımızla ilgili fikirler vermek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.